Kadra

Dyrektorem przedszkola jest mgr Anna Piotrowska - Ferlin

Kadra nauczycielska Przedszkola Publicznego w Prószkowie to, kreatywne osoby legitymujące się wykształceniem pedagogicznym, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.

Zadaniem nauczycieli jest znalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć indywidualnych, pobudzanie zainteresowań i możliwości intelektualnych. Szczególny nacisk kładziemy na szacunek dla dziecka, jego potrzeby i indywidualność oraz wychowanie  w zgodzie z ekologią.

Nauczyciele

teacher (8) mgr Anna Lalik
wychowanie przedszkolne
teacher (10) mgr Hanna Steinfeld
wychowanie przedszkolne
teacher (12) mgr Helena Piechaczek
wychowanie przedszkolne
język niemiecki
scientist mgr Emilia Kubis
wychowanie przedszkolne
woman (1) mgr Angelika Margos
wychowanie przedszkolne
język angielski
teacher (9) ks. Piotr Spallek
religia
woman (2) mgr Maria Nowoświatłowska
logopeda
woman (3) mgr Karolina Czerner
wychowanie przedszkolne
teacher (8) mgr Karolina Patrzylas
Psycholog

Wychowawcami grup są :

Grupa Zdobywcy
mgr Emilia Kubis
Grupa Podróżnicy
mgr Hanna Steinfeld
Grupa Odkrywcy
mgr Anna Lalik
Grupa Tropiciele
mgr Angelika Bryzik
Skip to content