O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Prószkowie

Przedszkole jest placówką publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty . Naszymi   przedszkolakami  są dzieci w  wieku od  3 do  6 lat.   Jesteśmy  znaną,  sprawdzoną i rzetelną placówką. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej wyrażającej  się  silną  potrzebą  intelektualnych  wrażeń,  dużym    napięciem  emocjonalnym i koniecznością działania jako narzędziem służącym poznaniu otaczającej rzeczywistości.Naszym zadaniem jest organizowanie różnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

Budynek

Przedszkole mieści się przy ulicy Krasickiego 2 w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic ale teren wokół przedszkola jest ogrodzony i zamykany.  W 2001r został przeprowadzony generalny remont i obecnie placówka mieści się w pięknym jednopiętrowym budynku  o wspaniałych  warunkach   lokalowych.   Przedszkole   posiada 3  przestronne,  jasne i estetycznie urządzone sale do zajęć dla dzieci z łazienkami o powierzchni 168 m2. Sale wyposażone są w funkcjonalne meble w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Corocznie do każdej z sal dokupywane są nowe zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Plac zabaw

Teren wokół przedszkola jest przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu. W sierpniu 2013r powstał w ogrodzie nowy plac zabaw. Wyposażony jest w urządzenia i zabawki zapewniające zróżnicowane   formy  ruchu  i  inspirujące  do   swobodnych   form aktywności a także sprzęt umożliwiający nabywanie sprawności ruchowej.

Duży nowy plac zabaw wyposażony jest: w dużą wieżę, lokomotywę, piaskownicę  z  daszkiem,  piaskownicę małą,  kosz do piłki – żyrafa, 4 huśtawki, urządzenie – kółko – krzyżyk, tablicę  do pisania,  2 huśtawki na sprężynie, 4 ławki i stolik dla dzieci.

Zapewniamy

fruits Smaczne i zdrowe posiłki
Przedszkole zapewnia dzieciom smaczne i zdrowe 3 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad i podwieczorek ). Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z pomocy w MOPS i dzieci mają zapewnione posiłki refundowane.
playground Duży plac zabaw
Teren wokół przedszkola jest przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w urządzenia i zabawki zapewniające zróżnicowane formy ruchu i inspirujące do swobodnych form aktywności.
team Poradnia
Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu i Niemodlinie. Pomagamy dzieciom we wszechstronnym rozwoju osobowości i rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
double-decker-bus Język angielski
Przedszkole już od ośmiu lat stwarza dzieciom możliwość nauki języka angielskiego na terenie przedszkola. Od tego roku zajęcia te są bezpłatne.
Skip to content