Opłaty za przedszkole

Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłat za wyżywienie i czesne za każdy miesiąc z góry, do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto.

Dane do przelewu:

Przedszkole Publiczne w Prószkowie ul.Krasickiego 2  46-060 Prószków

Nr.konta: 32 8883 1031 2002 2001 3899 0001

Proszę zwrócić uwagę aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka lub numer kontrahenta.

Rodzice otrzymują informację pisemną o wysokości opłat za dany miesiąc od intendenta lub można kontaktować się telefonicznie pod numer :774648072 wew.103

Skip to content